Emtia nedir?

Emtia; Kelime olarak “Ticarete konu olan tüm mallar ve ürünlere verilen isim.” anlamına gelir. Diğer bir deyişle ham petrol, altın, gümüş, bakır, kurşun, platin, buğday, mısır, soya fasulyesi, pamuk, kahve, şeker, kömür gibi kendinden daha değerli bir başka ürünün oluşumunda ham madde veya ara madde olarak yer alan, değeri tüketici tarafından belirlenen , benzersiz ve çok fazla miktarda ve ticarete konu olabilecek maden, mineral, enerji, gıda, tarım , hayvancılık ve emisyon ürünlerine denilmektedir. Sadece Emtialara bakarak bir ülkenin maddi kaynakları ve durumu hakkında rahatlıkla bilgi sahibi olunabileceği için stratejik öneme sahiptirleremtia

Emtialar Borsa’da işlem gören yatırım enstrümanı olarak da kullanılmaktadırlar. Emtiaların işlem gördüğü piyasaya “Emtia Borsası” adı verilir. Türkiye’de 133 tane , Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı Emtia Borsası faaliyet göstermektedir.

Emtia Borsası nedir?

Ticarete konu olabilen, ham petrol, altın, gümüş, bakır, kurşun, platin, buğday, mısır, soya fasulyesi, pamuk, kahve, şeker, kömür gibi emtia mallarının alım ve satımının gerçekleştirildiği piyasalar anlamına gelir.

Sözlükte "emtia" ne demek?

Mallar, satılacak şeyler

Emtia ne demek? (Ticari terimler kategorisi)

(Commodity, merchandise) Arapça "meta"nın çoğulu, mallar demek. Piyasa için üretilen, diğer bir deyişle ticarete konu olan tüm mallar emtia sayılır.

--Reklam--